חיפוש
  • שיבי מלצלם סיפור

חלונות ראווה

מבפנים, היא חנות ספרים ישנה. מבחוץ, היא סתם חנות עם חלון ראווה לא מרהיב, שעוברים על פניו מבלי משים. אבל בשעה מסויימת של היום, בזווית מסויימת וב