top of page

הסתכלות משנה מציאות. 

המרחב הויזואלי היומיומי בו אנו מתנהלים כיום כחברה שופע בהזדמנויות, בעדויות, בתרחישים ובתהליכים חברתיים שלא רק שמאפשרים לנו כר פעולה נרחב ופורה ללמידה ומחקר של מי שאנחנו כבני אדם וכתרבות וכחברה, בראשית המאה ה21, אלא מחייבים אותנו, דורשים מאיתנו התייחסות מדעית, שיטתית, מובנית למי שאנחנו הופכים להיות, כאנושות שחיה את הויזואלי.


שיטת ״לצלם סיפור״ לחקר ויזואלי באמצעות מצלמה נולדה מתוך הצורך וההזדמנות הייחודים לחקור ולהבין את המציאות החזותית בה אנו חיים כיום ואת תרבות הצריכה הויזואלית בתוכה אנו מתנהלים. היא נועדה להציע כלי ייחודי חדשני ופורץ דרך, שונה ובעיקר עדכני ורלוונטי לעוסקים בתחום. סוציולוגים, אנשי טיפול, אנשי חינוך, אנשי ממסד וארגונים, אנשי תרבות ודעת, אמנים ומדעני חברה ורוח, וגם אנשים כמוני וכמוך - אשר מחפשים דרכים חדשות כדי ללמוד איך ולמה אנחנו מתנהגים כפי שאנו מתנהגיםֿ עם עצמינו ועם הסובבים אותנו - מאמצים את ״לצלם סיפור״ כשיטה ודרך אשר נותנת מענה ופתרון זמין, נגיש, קל, מהנה וכל כך אפקטיבי, בסביבה בה שיטות מחקר ועבודה מיושנות מתקשות או אינן מספקות דיין כדי לשקף, להסביר או להניע שינוי במציאות החברתית האנושית החדשה של כולנו בה הויזואלי - מה שרואים, הוא גם מה שקובע.

לצורך כך, מציע המכון ומזמין סטודנטים וחוקרים מתחומים שונים לשיתופי פעולה מגוונים ומפרים, לשותפות במאמרים, בעבודות סמינריון, לליווי בהצעות מחקר בתחום ואף מלגות מחקר ייחודיות, כמו גם הזדמנויות לעבודה מעשית ופרקטיקום בליווי פרוייקטים וסדנאות קיימות. סטודנטים למדעי החברה, מדיה חדשה, תקשורת, פוליטיקה, תרבות ואמנות וכד׳ - מוזמנים לפנות אלינו כדי לפתח ביחד את ממשקי העבודה המשותפים הללו.

מה זה חקר ויזואלי?

bottom of page