top of page

אמנות ותקשורת הן הבבואה, המראה הכפולה של התרבות בה אנו חיים - מחד מייצרים אותה, מאידך משקפים אותה, בהדהוד אין סופי של היכל של מראות שאנחנו - במרכזו.

חלק בלתי נפרד מעבודת המכון מוקדש לסימביוזה הזו של תרבות ואמנות בחברה ויזואלית. אנו גם מחפשים לאתר ולייצר ביטויים אמנותיים לתהליכים המתרחשים בחברה ויזואלית וגם לחקור את ההיבטים של הקשר בין חברה, תרבות, אמנות ותקשורת בעידן שכולו הסתכלות.

 

כך למשל אנו מתבוננים בחיבור של מילים ותמונות במרחב של תקשורת ויזואלית ובוחנים את המסרים שהחיבור הזה מייצר; האם מניפולציה של המסר היא fake news או מימד תקשורתי חדש, תוצר לוואי בלתי נמנע של תקשורת חזותית. אנו שואלים כיצד חוש ראייה כל כך דומיננטי מתורגם לאמנות או מרחבים תרבותיים בה ייתכן והראייה היא משנית? כיצד ראייה והסתכלות משפיעים על מוזיקה, תנועה, תקשורת, מדע? ואיך כל אלו משנים ומעצבים תוצרי ותהליכי חיברות שמאפיינים פרטים, חברה, תרבות - אנושות?

אנו קוראים לאמנים ואנשי תקשורת - בתחומי עיסוק שונים ומגוונים - לשיתופי פעולה, ליוזמות, לתערוכות ופרוייקטים משותפים, מקוריים, ופורצי דרך. לרעיונות, להכרות, לשאלות ופרטים - צרו איתנו קשר, נשמח ליצור ביחד.

תקשורת ואמנות

bottom of page