אנו מציעים מגוון של קורסים, הכשרות, ימי עיון והשתלמויות בפורמטים שונים ולצרכים שונים של למידה. קורסים של סוציולוגיה ויזואלית ומתודות של חקר ויזואלי לקהל הרחב, קורסים לאנשי טיפול ואימון, חינוך והוראה, כמו גם קורסי הכשרה והסמכה של ״לצלם סיפור״ למעוניינים להתמחות באימון לראייה מודעת או להכיר את השיטה לעומק כדי להוסיף אותה לארגז הכלים האישי. 

קורסים של ״לצלם סיפור״ מוצעים גם כחלק מתוכניות לימודים חיצוניות או כיחידות לימוד מקורסים מלאים של פוטותרפיה, מדיה חדשה וכד׳ במכללות ובמוסדות שונים. לפרטים, עקבו אחרי הפרסומים כדי למצוא את כל הפרטים. 

קורסים ולימודי 
הסמכה והכשרה

3D Eye

קורסים והכשרות

VCT™קורס ההסמכה המלא ב