top of page
3D Eye

מרכז ההכשרה בחקר ויזואלי ואימון לראייה מודעת - קורסים השתלמויות והסמכה. 

המכון לחקר ויזואלי הוא מרכז ההכשרה באימון לראייה מודעת (VCT™) ומתודות של חקר ויזואלי במגוון מרחבי עבודה. אנו מציעים מבחר של קורסים, הכשרות, ימי עיון והשתלמויות בפורמטים שונים ולצרכים שונים של למידה. הרצאות וקורסים של סוציולוגיה ויזואלית ומתודות של חקר ויזואלי לקהל הרחב, קורסים לאנשי טיפול ואימון, חינוך והוראה, כמו גם פרומטים של הכשרה והסמכה למעוניינים להתמחות באימון לראייה מודעת (VCT™) או להכיר את השיטה לעומק כדי להוסיף אותה לארגז הכלים האישי. 

פורמטים שונים של למידה מוצעים גם כחלק מתוכניות לימודים חיצוניות או כיחידות לימוד מקורסים מלאים של פוטותרפיה, מדיה חדשה וכד׳ במכללות ובמוסדות שונים. לפרטים, עקבו אחרי הפרסומים שלנו.

bottom of page