top of page

אנחנו מצלמים את עצמינו לדעת. מבלי לדעת. 

המכון לחקר ויזואלי הוא המרכז היחידי מסוגו בארץ המוקדש למדעי ההסתכלות. אנחנו חוקרים, עובדים, עוסקים, מלמדים, חיים ונושמים סוציולוגיה ויזואלית - חקר תרבות על ידי הסממנים הויזואלים שבה: מה אנחנו רואים, איך אנחנו מסתכלים, מה אנחנו בוחרים שלא לראות, וגם למה, ובעיקר, איך כל זה משפיע על מי שאנחנו ומה שאנחנו כאנשים, כחברה, כתרבות, כאנושות שלמה שעוברת מהפך חסר תקדים בקצב מטורף.

                        

התפיסה האידאולוגית המנחה את עבודתנו היא שהסתכלות משנה מציאות. בעולם שכולו ויזואלי ובאנושות בה צורת עיבוד המידע של כולנו, ללא הבדל של שפה, גזע, דת וגאוגרפיה, מסתמכת בעיקרה על הויזואלי, על מה שרואים, מן הראוי והכורח הוא שנקדיש זמן, משאבים וחשיבה כדי להבין וללמוד את הקשר הזה שבין מה שאנחנו רואים לבין תפיסת המציאות שלנו, וההתנהלות שלנו בתוכה - כפרטים, כקבוצה, כקהילה, חברה, תרבות, אנושות.

 

ייחודו של המכון הוא בשילוב אותו אנו מייצרים ועמו אנו עובדים בין עולמות התוכן החזותי - כולל צילום ווידאו, מדיה חדשה, טכנולוגיה דיגיטלית, תקשורת ויזואלית, אומנות חזותית, וכד' עם תכנים מתחום הסוציולוגיה ומדעי ההתנהגות - פסיכולוגיה ואנתרופולגיה, רווחה ועבודה סוציאלית,יעוץ ארגוני ומשאבי אנוש, חינוך, פוליטיקה ומדעי מדינה כלכלה וטכנולוגיה. לצלם סיפור הוא המכון היחידי בארץ לסוציולוגיה ויזואלית והראשון מסוגו המשלב בין פרקטיקה לתיאוריה בכל תחומי פעילותו.

                        

פעילות המכון נפרשת על מרחב של עבודה מעשית - סדנאות ותהליכים לקבוצות ופרטנים, יעוץ וליווי בחקר ותקשורת ויזואליים, לצד עבודת מחקר ופיתוח של שיטות עבודה ומתודות, פעילויות העשרה ודעת, הרצאות וימי עיון, סיורי שטח, תערוכות, שיתופי פעולה בתחום האומנות, ומסלולי הכשרה מקצועית למעונינים לעסוק בתחום הסוציולוגיה הויזואלית ושיטת לצלם סיפור.

המכון הישראלי 

לחקר ויזואלי

bottom of page