top of page

לכל קבוצת אוכלוסיה, מגדר, יש את הסיפור שלה, כפי שהיא רואה אותו, כפי שאחרים רואים אותו מבחוץ. מה הן ההגדרות, מה הן הגדרות  אשר מאפיינים קבוצה של אנשים עם סיפור ייחודי לה? האם ניתן לשנות את ההגדרות, את הגדרות, המסגרות - את הסיפור, אם רק נשכיל להתבונן עליו אחרת?   

                  

גדרות ומגדרים היא סדנת חקר ויזואלי אשר יוצאת לחקור ולהתחקות באמצעות מצלמה בעקבות שאלו כאלו. שאלות של זהות והזדהות, של קולקטיב ופרט, של סיפורים אישיים שמרכיבים קבוצה, קהילה, חברה, אומה. מגדר. גדר.

                        

מיקום: רחבי הארץ משך הסדנא: 15 מפגשים שבועיים, קבוצתי, סה״כ 15 משתתפים, מימון: גורמי רווחה וארגונים שותפים.

גדרות ומגדרים

מרחבי פעילות >> חברה וקהילה >> גדרות ומגדרים

לדפדוף בתמונות הקליקו על החיצים בצידי הגלריה. הקליקו על תמונה להגדלתה. 

bottom of page