top of page

מתבגרים ובני נוער כיום, אולי יותר מכולנו, מושפעים מתרבות הצריכה הויזואלית בעטיה אנו חיים. סוגיות ושאלות מהותיות האופייניות כל כך לגיל ההתבגרות מתגבשות אצלם דרך העיניים. תהליכים של בניית זהות והזדהות, שאלות של חברה וחיברות, ערכים של אמת ושקר, טוב ורע, דימוי גוף, שייכות ובידול, מסגרות, גבולות, קרבה וחשיפה - כל ערכי היסוד הכי משמעותיים שבונים ומעצבים בני נוער להיות פרטים, בחברה, בתרבות, באנושות - הכל מקבל משמעות, או מנוטרל משמעות, על סמך איך שהדברים נראים.

 

כאן נכנס התפקיד, המהות, השליחות של המכון לחקר ויזואלי. חקר ויזואלי והאימון לראיה מודעת (VCT) מלמד בני נוער, מכשיר אותם, נותן להם את הכלים החיוניים ביותר וההכרחיים כיום כדי להתמודד, להבין, לחיות בחברה ויזואלית. החינוך לחקר ויזואלי וראייה מודעת מלמדים אותם לשלוט בשפה החזותית, לדעת לעשות בה שימוש מושכל, אחראי, מניע, וממנף כדי לתפקד, להצליח ולהוביל אחרים בתרבות ובחברה שהיום יותר מאי פעם בהיסטוריה האנושית מחייבת אותנו להתבונן. 

 

סדנאות לצלם סיפור פועלות בקרב מגוון אוכלוסיות וארגונים - החל מעבודה במסגרות בתי הספר )חטיבות ותיכונים(, פנימיות וכפרי נוער, בפורמטים של סדנאות יום, סדנאות של מספר מפגשים, או בשילוב מלא או חלקי בתכנית הלימודים השנתית.

מצלמים לדעת

לדפדוף בתמונות הקליקו על החיצים בצידי הגלריה. הקליקו על תמונה להגדלתה. 

bottom of page