top of page
המכון הישראלי לוגו1 (1).jpg

מילים ותמונות: פרוייקט ה-FSA

עם התפתחות הטכנולוגיה שאיפשרה למצלמה, ולצילום להיות למדיה זמינה יותר, מהירה יותר וניידת, שוב גוייס הצילום לטובת מדעי הסוציולוגיה, לצורכי חקר. סוכנות הגנת החוות, שהוקמה במסגרת הניו דיל של רוזוולט בשנות המשבר הגדול של ארה״ב  יצאה בפרוייקט חסר תקדים בהיקפו של תיעוד תנאי המחייה של עובדי חווה בדרום מערב ארה״ב. לצורך כך שכרה רשות מנהל האוכלוסין צי של מיטב צלמי התקופה, ושלחה אותם - לאסוף נתונים. התוצאה היתה אוסף הצילומים היותר מפורסמים בתולדות הצילום, ומסמך של חקר ויזואלי שנועד להניע שינוי ברמת המדיניות וברמת הפרט, החברה, התרבות והאנושות. 

אין להעתיק, לשכפל, או לעשות כל שימוש בתכנים שבאתר זה, לרבות טקסטים, קישורים ותמונות ללא אישור מפורש.  כל הזכויות שמורות, לצלם סיפור 2018 ֞©

bottom of page