top of page
המכון הישראלי לוגו1 (1).jpg

ג׳ייקוב רייס: How the Other Half Lives
בין ראשוני חוקרים ויזולאים - לא צלמים - שעשו שימוש במצלמה כדי לחקור מצבים חברתיים, ובפרוש בין המובילים בתחום, היה ג׳יקוב רייס. מהגר דני, שהגיע לניו יורק בסוף המאה ה19 עם גל המהגרים ההמוני שיצר מאורות עוני מחפיר, לרוב על פי שיוך אתני, של מאות אלפי אנשים שנדחסו בתנאים תת אנושיים לסמטאות צרות וקטנות. רייס לא היה צלם בהכשרתו, אבל כן היה מהפכן חברתי בתפיסתו. התיעוד שלו, בתמונות אשר חשפו בפרטים את תנאי המחייה המחפירים של מהגרי ניו יורק, היוו מהפך של ממש בעיצוב מדיניות ההגירה של ארצות הברית, ושל תפיסות חברתיות של שיוך והזדהות, בתחילת המאה הקודמת ועד היום.

אין להעתיק, לשכפל, או לעשות כל שימוש בתכנים שבאתר זה, לרבות טקסטים, קישורים ותמונות ללא אישור מפורש.  כל הזכויות שמורות, לצלם סיפור 2018 ֞©

bottom of page