top of page

קורס חקר ויזואלי באמצעות מצלמה 

עבודה עם מצלמה כמתודה  לראייה אלטרנטיבית ומנוע לשינוי

​אנחנו חיים בעולם בו הויזואלי, מה שאנחנו רואים, שולט על כל המרחב האנושי שלנו. איך אנחנו מתנהגים, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו רוצים, למה אנחנו שואפים, איך אנחנו מבינים את עצמינו, איך אנחנו מפרשים את האחר, איך אנחנו תופסים את עצמינו כחברה והפרטים שבה - אנו מעבדים דרך העיניים. כדי לתפקד בחיי היום יום שלנו כפרטים משתתפים ויצרנים בחברה אנושית - אנחנו חייבים להסתכל.

 

הסתכלות במאה ה 21 היא פעילות חברתית. היא מרכיבה ומורכבת מסך ההתנהגויות החברתיות שלנו, והיא משקפת ומשתקפת בה, את הבבואה החברתית שלנו. זה לא בהכרח רע. זו כן בכורח, הזדמנות. המרחב הויזואלי היומיומי בו אנו מתנהלים כחברה שופע בהזדמנויות, בעדויות, בתרחישים ובתהליכים חברתיים שלא רק מאפשרים לנו כר פעולה נרחב ופורה ללמידה ומחקר של מי שאנחנו כבני אדם וכתרבות וכחברה, בראשית המאה ה 21, אלא מחייבים אותנו, דורשים מאיתנו התייחסות מדעית, שיטתית, מובנית למי שאנחנו הופכים להיות, כאנושות.

                      

זוהי - סוציולוגיה ויזואלית. מדעי ההסתכלות, חקר תרבות על ידי הסממנים הויזואלים שהיא מייצרת.


"חקר ויזואלי באמצעות מצלמה״ הוא קורס המבוא והבסיס למתודות ולתפיסת העבודה של המכון. זוהי הכרות ראשונית עם עולמות התוכן של סוציולוגיה ויזואלית ועם המפגש הרב תחומי שהעולם המרתק הזה מייצר. אנו בוחנים את החיבור בין סוציולוגיה -  תהליכי חיברות של פרטים וקבוצות שמייצרים תרבות, לבין המדיה הויזואלית שמחוללת, משפיעה ומושפעת על התרבות הזו. אנו בוחנים את האתגרים וההזדמנויות שבחברה ויזואלית, את המאפיינים של המסר הויזואלי והאופנים השונים בו אנו מעבדים את המסר הזה, ואת המכניזם של מצלמה המאפשר לנו לחבר את כל אלו לכדי מתודת עבודה חדשנית, פורצת דרך, מרתקת, יצירתית וכל כך עוצמתית כדי להניע שינויים בבני אדם, בפרטים ובחברה שהם מייצרים.

למי מיועד: הקורס מיועד לאנשי חברה וקהיליה, מדיה, תקשורת, חינוך ואמנות, כמו גם לצלמים, פוטותרפיסטים ואנשי טיפול, מאמנים, והעוסקים בהנחייה והדרכת אוכלוסיות שונות המעוניינים להעמיק את ההכרות עם עולמות התוכן הויזואליים והשלכתם החברתית ולרכוש כלים מעשיים לשילוב מיידי בעבודתם. 

מטרות הקורס:

1. ברובד התיאורטי - להקנות הכרות עם סוציולוגיה ויזואלית כאסכולה רב תחומית ועם עולמות התוכן אותם היא מפגישה. 

2. ברובד המתודי - להמשיג ולאפיין את האתגרים וההזדמנויות של תרבות ויזואלית, ואת מתודת העבודה הייחודית שחקר ויזואלי מאפשר מולם ואיתם. 

3. ברובד הפרקטי - הקניית כלים ושיטות ספציפיות ליישום והטמעה של חקר ויזואלי בסביבות העבודה השונות של המשתתפים בקורס.

4. ברובד האישי - להעניק וללוות את המשתתפים בתהליך אישי וחוויתי של חקר ויזואלי, המאפשר הסתכלות אלטרנטיבית, עיבוד והבנה של החוויה האישית של כל משתתף, והנעה לשינוי. מתוך תפיסה כי אין כמו התנסות אישית כדי להבין ולהפנים ולחוות את המתודה והעוצמה שבה, חלק בלתי נפרד מהקורס הוא תהליך אישי אותו כל משתתף יעבור במהלכו. מטלות הקורס והתוצרים בו יישאבו מהעבודה האישית של כל משתתף.      

הנושאים הנלמדים:

∞ סוציולוגיה ויזואלית - תהליכים אישיים וחברתיים בתרבות ויזואלית

∞ מדעי ההסתכלות - הכרות עם עולמות התוכן המשיקים ועקרונות רלוונטים מפסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה של האמנות, צילום, תקשורת, מדיה חדשה, אמונות ואומנות. 

∞ מתודות בחקר ויזולאי - השימוש במסר הצילומי כמתודות איסוף נתונים, עיבוד, הסקנת מסקנות והטמעת תהליכי שינוי

∞ חקר ויזואלי במרחבים השונים - חברה וקהילה, הארגון העסקי, המרחב הפרטי, והמרחב הטיפולי.

∞ כלים מעשיים להטמעת תהליכי חקר ויזואלי

∞ הדרכות בהטמעת תהליכי חקר ויזואלי במגוון קהלי יעד והכנה לפרקטיקום 

∞ יחידות בפסיכולוגיה, צילום וקולנוע  (הרצאות אורח)

∞ הנחייה וליווי פרקטיקום.

משך הקורס:

30 שעות. 

10 מפגשים שבועיים (שלוש שעות מפגש)

בנוסף למפגשי פרקטיקטום והנחייה אישית. 

מועדים:

אנו עושים מאמץ כדי לסגור את כל הפרטים לקראת פתיחת הקורס בסמסטר חורף של 2019.

ימים ומועדים מדוייקים יפורסמו בקרוב.

עלות:

3,500 ש״ח בהרשמה מוקדמת (*תאריכים בהמשך) ולחברי ״לצלם סיפור״,

3,700 ש״ח מחיר מלא.

חקר ויזואלי באמצעות מצלמה 

עבודה עם מצלמה כמתודה  לראייה אלטרנטיבית ומנוע לשינוי

bottom of page